KLOM Dinning Table 4 Person 

KLOM Dinning Table 4 Person 

KLOM Dinning Table 4 Person 

โต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง
ขนาด 0.85 x 1.60x 0.75 ม.
ออกแบบให้เห็นถึงความลงตัวของดีไซน์ ความกลมของเสา สอดรับกับการเข้าไม้ของช่างทำมือรุ่นเก่า แต่เพิ่มความสวยงามให้สีมีความสมูท&โทน
ใครเห็นแล้วต้องร้อง ว้าว! ตลอดจนมีความลงตัวสำหรับโต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง หากครอบครัวใหญ่ สามารถเสริมที่นั่งหัว-ท้ายได้แบบที่นั่งแล้วไม่อึดอัด

โต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง
ขนาด 0.85 x 1.60x 0.75 ม.
ออกแบบให้เห็นถึงความลงตัวของดีไซน์ ความกลมของเสา สอดรับกับการเข้าไม้ของช่างทำมือรุ่นเก่า แต่เพิ่มความสวยงามให้สีมีความสมูท&โทน
ใครเห็นแล้วต้องร้อง ว้าว! ตลอดจนมีความลงตัวสำหรับโต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง หากครอบครัวใหญ่ สามารถเสริมที่นั่งหัว-ท้ายได้แบบที่นั่งแล้วไม่อึดอัด

โต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง
ขนาด 0.85 x 1.60x 0.75 ม.
ออกแบบให้เห็นถึงความลงตัวของดีไซน์ ความกลมของเสา สอดรับกับการเข้าไม้ของช่างทำมือรุ่นเก่า แต่เพิ่มความสวยงามให้สีมีความสมูท&โทน
ใครเห็นแล้วต้องร้อง ว้าว! ตลอดจนมีความลงตัวสำหรับโต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง หากครอบครัวใหญ่ สามารถเสริมที่นั่งหัว-ท้ายได้แบบที่นั่งแล้วไม่อึดอัด

แนวคิดในการออกแบบ  KLOM Collection
เล่าเรื่องการเดินทางจากต้นสัก(ป่าปลูก) สู่การมาเป็นไม้ซุง และกลายมาเป็นเสาเรือนของบ้านทรงไทยในอดีต โดยนำเสนอเรื่องราวทั้งหมดผ่านการออกแบบ เป็นงานเครื่องเรือน(เฟอร์นิเจอร์) โดยได้ผสมผสานแรงบันดาลใจ ทั้งต้นสัก ไม้ซุง และเสาเรือน ลงในลักษณะงานออกแบบที่เป็นงานไม้กลึงกลม เป็นส่วนประกอบต่างๆ เช่น งานขาของเก้าอี้ หรือขาโต๊ะ เป็นต้น
โดยออกแบบงานทั้งหมด ให้รูปแบบที่มีความเรียบง่ายและมีความร่วมสมัย เพื่อให้มีความสอดคล้องและความกลมกลืน สามารถนำไปจัดวางได้ ทุกบรรยากาศ หรือในหลากหลายสถานที่ รวมไปถึงการออกแบบที่คำนึงถึงหลักการยศาสตร์ (ergonomic) เพื่อให้เกิดภาวะสบายในการใช้งาน 
แนวคิดในการออกแบบ  KLOM Collection
เล่าเรื่องการเดินทางจากต้นสัก(ป่าปลูก) สู่การมาเป็นไม้ซุง และกลายมาเป็นเสาเรือนของบ้านทรงไทยในอดีต โดยนำเสนอเรื่องราวทั้งหมดผ่านการออกแบบ เป็นงานเครื่องเรือน(เฟอร์นิเจอร์) โดยได้ผสมผสานแรงบันดาลใจ ทั้งต้นสัก ไม้ซุง และเสาเรือน ลงในลักษณะงานออกแบบที่เป็นงานไม้กลึงกลม เป็นส่วนประกอบต่างๆ เช่น งานขาของเก้าอี้ หรือขาโต๊ะ เป็นต้น
โดยออกแบบงานทั้งหมด ให้รูปแบบที่มีความเรียบง่ายและมีความร่วมสมัย เพื่อให้มีความสอดคล้องและความกลมกลืน สามารถนำไปจัดวางได้ ทุกบรรยากาศ หรือในหลากหลายสถานที่ รวมไปถึงการออกแบบที่คำนึงถึงหลักการยศาสตร์ (ergonomic) เพื่อให้เกิดภาวะสบายในการใช้งาน 
แนวคิดในการออกแบบ  KLOM Collection
เล่าเรื่องการเดินทางจากต้นสัก(ป่าปลูก) สู่การมาเป็นไม้ซุง และกลายมาเป็นเสาเรือนของบ้านทรงไทยในอดีต โดยนำเสนอเรื่องราวทั้งหมดผ่านการออกแบบ เป็นงานเครื่องเรือน(เฟอร์นิเจอร์) โดยได้ผสมผสานแรงบันดาลใจ ทั้งต้นสัก ไม้ซุง และเสาเรือน ลงในลักษณะงานออกแบบที่เป็นงานไม้กลึงกลม เป็นส่วนประกอบต่างๆ เช่น งานขาของเก้าอี้ หรือขาโต๊ะ เป็นต้น
โดยออกแบบงานทั้งหมด ให้รูปแบบที่มีความเรียบง่ายและมีความร่วมสมัย เพื่อให้มีความสอดคล้องและความกลมกลืน สามารถนำไปจัดวางได้ ทุกบรรยากาศ หรือในหลากหลายสถานที่ รวมไปถึงการออกแบบที่คำนึงถึงหลักการยศาสตร์ (ergonomic) เพื่อให้เกิดภาวะสบายในการใช้งาน 

KLOM
Dinning Table 4 Person
0.85 x 1.65 x 0.75 ม.

ออกแบบให้เห็นถึงความลงตัวของดีไซน์ ความกลมของเสา สอดรับกับการเข้าไม้ของช่างทำมือรุ่นเก่า แต่เพิ่มความสวยงามให้สีมีความสมูท&โทน ใครเห็นแล้วต้องร้อง ว้าว! ตลอดจนมีความลงตัวสำหรับโต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง หากครอบครัวใหญ่ สามารถเสริมที่นั่งหัว-ท้ายได้แบบที่นั่งแล้วไม่อึดอัด

BUY

KLOM
Dinning Table 4 Person
0.85 x 1.65 x 0.75 ม.

ออกแบบให้เห็นถึงความลงตัวของดีไซน์ ความกลมของเสา สอดรับกับการเข้าไม้ของช่างทำมือรุ่นเก่า แต่เพิ่มความสวยงามให้สีมีความสมูท&โทน ใครเห็นแล้วต้องร้อง ว้าว! ตลอดจนมีความลงตัวสำหรับโต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง หากครอบครัวใหญ่ สามารถเสริมที่นั่งหัว-ท้ายได้แบบที่นั่งแล้วไม่อึดอัด

BUY

KLOM Dinning Chair
0.510 x 0.485 x 0.775 ม.

ออกแบบให้มีความสวยงามโค้งมนของพนักพิง นั่งแล้วมีความรู้สึกว่ารองรับได้สบาย และผ่อนคลายทุกขณะ พื้นโต๊ะกว้างรองรับได้ทุกขนาดของสรีระคนไทย สามารถเคลื่อนย้ายสะดวก น้ำหนักไม่หนักจนเกินไป

BUY

KLOM
Dinning Chair
0.510 x 0.485 x 0.775 ม.

ออกแบบให้มีความสวยงามโค้งมนของพนักพิง นั่งแล้วมีความรู้สึกว่ารองรับได้สบาย และผ่อนคลายทุกขณะ พื้นโต๊ะกว้างรองรับได้ทุกขนาดของสรีระคนไทย สามารถเคลื่อนย้ายสะดวก น้ำหนักไม่หนักจนเกินไป

BUY