Trim Coffee Table

Trim Coffee Table

Trim Coffee Table

โต๊ะกลาง Coffee Table
ขนาด 0.475 x 1.00 x 0.50 ม.
ออกแบบให้พื้นชั้นบน-ชั้นล่าง มีความหนา สามารถรองรับสิ่งของได้มาก เห็ยความสวยงามของเนื้อไม้สักทองชัดเจน แสดงการเข้าไม้แบบภูมิปัญญาไทยยุคดั้งเดิม ผสมผสานกับรูปแบบโมเดิร์น มีความลงตัวของโต๊ะกาแฟ ในห้องรับแขกใครๆก็ต้องมี

โต๊ะกลาง Coffee Table
ขนาด 0.475 x 1.00 x 0.50 ม.
ออกแบบให้พื้นชั้นบน-ชั้นล่าง มีความหนา สามารถรองรับสิ่งของได้มาก เห็ยความสวยงามของเนื้อไม้สักทองชัดเจน แสดงการเข้าไม้แบบภูมิปัญญาไทยยุคดั้งเดิม ผสมผสานกับรูปแบบโมเดิร์น มีความลงตัวของโต๊ะกาแฟ ในห้องรับแขกใครๆก็ต้องมี

โต๊ะกลาง Coffee Table
ขนาด 0.475 x 1.00 x 0.50 ม.
ออกแบบให้พื้นชั้นบน-ชั้นล่าง มีความหนา สามารถรองรับสิ่งของได้มาก เห็ยความสวยงามของเนื้อไม้สักทองชัดเจน แสดงการเข้าไม้แบบภูมิปัญญาไทยยุคดั้งเดิม ผสมผสานกับรูปแบบโมเดิร์น มีความลงตัวของโต๊ะกาแฟ ในห้องรับแขกใครๆก็ต้องมี

Trim Coffee Table
0.475 x 1.00 x 0.50 ม.

โต๊ะกลาง Coffee Table
ขนาด 0.475 x 1.00 x 0.50 ม.
ออกแบบให้พื้นชั้นบน-ชั้นล่าง มีความหนา สามารถรองรับสิ่งของได้มาก เห็ยความสวยงามของเนื้อไม้สักทองชัดเจน แสดงการเข้าไม้แบบภูมิปัญญาไทยยุคดั้งเดิม ผสมผสานกับรูปแบบโมเดิร์น มีความลงตัวของโต๊ะกาแฟ ในห้องรับแขกใครๆก็ต้องมี

BUY

Trim Coffee Table
0.475 x 1.00 x 0.50 ม.

โต๊ะกลาง Coffee Table
ขนาด 0.475 x 1.00 x 0.50 ม.
ออกแบบให้พื้นชั้นบน-ชั้นล่าง มีความหนา สามารถรองรับสิ่งของได้มาก เห็ยความสวยงามของเนื้อไม้สักทองชัดเจน แสดงการเข้าไม้แบบภูมิปัญญาไทยยุคดั้งเดิม ผสมผสานกับรูปแบบโมเดิร์น มีความลงตัวของโต๊ะกาแฟ ในห้องรับแขกใครๆก็ต้องมี

BUY