Trim Chair

Trim Chair

Trim Chair

เก้าอี้ทั่วไป
ขนาด 0.65 x 0.50 x 0.55 ม.
ออกแบบให้มีพื้นที่นั่งกว้าง แม้คนที่มีรูปร่างใหญ่ ก็สามารถนั่งสบาย ขยับซ้าย-ขวา
สะดวก รู้สุกมั่นใจ พนักพิงมีความลงตัวในด้านกายภาพของสรีระคนส่วนใหญ่ สบายหลัง ขาเก้าอี้ดีไซน์ใหม่ ทันสมัย ไม่ซ้ำแบบใคร

เก้าอี้ทั่วไป
ขนาด 0.65 x 0.50 x 0.55 ม.
ออกแบบให้มีพื้นที่นั่งกว้าง แม้คนที่มีรูปร่างใหญ่
ก็สามารถนั่งสบาย ขยับซ้าย-ขวาสะดวก รู้สุกมั่นใจ พนักพิงมีความลงตัวในด้านกายภาพของสรีระคนส่วนใหญ่ สบายหลัง ขาเก้าอี้ดีไซน์ใหม่ ทันสมัย ไม่ซ้ำแบบใคร

Trim Chair

0.65 x 0.50 x 0.55 ม.

ออกแบบให้มีพื้นที่นั่งกว้าง แม้คนที่มีรูปร่างใหญ่ ก็สามารถนั่งสบาย ขยับซ้าย-ขวา สะดวก รู้สุกมั่นใจ พนักพิงมีความลงตัวในด้านกายภาพของสรีระคนส่วนใหญ่ สบายหลัง ขาเก้าอี้ดีไซน์ใหม่ ทันสมัย ไม่ซ้ำแบบใคร

BUY

Trim Chair

0.65 x 0.50 x 0.55 ม.

ออกแบบให้มีพื้นที่นั่งกว้าง แม้คนที่มีรูปร่างใหญ่ ก็สามารถนั่งสบาย ขยับซ้าย-ขวา สะดวก รู้สุกมั่นใจ พนักพิงมีความลงตัวในด้านกายภาพของสรีระคนส่วนใหญ่ สบายหลัง ขาเก้าอี้ดีไซน์ใหม่ ทันสมัย ไม่ซ้ำแบบใคร

BUY