Outdoor Coffee Table

Outdoor Coffee Table

Outdoor Coffee Table

โต๊ะกลางนอกระเบียง
ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.45 ม. 
ออกแบบให้มีรูปทรงทันสมัย โฉบเฉี่ยวสายตา ทั้งพื้น-เสา การเข้าไม้ ดูเรียบ เฉียบด้วยงานทำมือ พื้นชั้นล่างดูโปร่งโล่งสบาย แต่มีความแข็งแกร่ง สามารถจัดวางนอกระเบียง หรือมุมแคบๆในห้องได้อย่างลงตัว และทันสมับทุกเวลาที่ได้มอง

โต๊ะกลางนอกระเบียง
ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.45 ม. 
ออกแบบให้มีรูปทรงทันสมัย โฉบเฉี่ยวสายตา ทั้งพื้น-เสา การเข้าไม้ ดูเรียบ เฉียบด้วยงานทำมือ พื้นชั้นล่างดูโปร่งโล่งสบาย แต่มีความแข็งแกร่ง สามารถจัดวางนอกระเบียง หรือมุมแคบๆในห้องได้อย่างลงตัว และทันสมับทุกเวลาที่ได้มอง

โต๊ะกลางนอกระเบียง
ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.45 ม. 
ออกแบบให้มีรูปทรงทันสมัย โฉบเฉี่ยวสายตา ทั้งพื้น-เสา การเข้าไม้ ดูเรียบ เฉียบด้วยงานทำมือ พื้นชั้นล่างดูโปร่งโล่งสบาย แต่มีความแข็งแกร่ง สามารถจัดวางนอกระเบียง หรือมุมแคบๆในห้องได้อย่างลงตัว และทันสมับทุกเวลาที่ได้มอง

Outdoor Coffee Table

0.475 x 1.00 x 0.50 ม.

ออกแบบให้พื้นชั้นบน-ชั้นล่าง มีความหนา สามารถรองรับสิ่งของได้มาก เห็นความสวยงามของเนื้อไม้สักทองชัดเจนแสดงการเข้าไม้แบบภูมิปัญญาไทยยุคดั้งเดิม ผสมผสานกับรูปแบบโมเดิร์น มีความลงตัวของโต๊ะกาแฟ ในห้องรับแขกใครๆก็ต้องมี

BUY

Outdoor Coffee Table

0.6 x 0.60 x 0.45 ม.

ออกแบบให้มีรูปทรงทันสมัย โฉบเฉี่ยวสายตา ทั้งพื้น-เสา การเข้าไม้ ดูเรียบ เฉียบด้วยงานทำมือ พื้นชั้นล่างดูโปร่งโล่งสบาย แต่มีความแข็งแกร่ง สามารถจัดวางนอกระเบียง หรือมุมแคบๆในห้องได้อย่างลงตัว และทันสมับทุกเวลาที่ได้มอง

BUY

Outdoor Coffee Table

0.475 x 1.00 x 0.50 ม.

ออกแบบให้พื้นชั้นบน-ชั้นล่าง มีความหนา สามารถรองรับสิ่งของได้มาก เห็นความสวยงามของเนื้อไม้สักทองชัดเจนแสดงการเข้าไม้แบบภูมิปัญญาไทยยุคดั้งเดิม ผสมผสานกับรูปแบบโมเดิร์น มีความลงตัวของโต๊ะกาแฟ ในห้องรับแขกใครๆก็ต้องมี

BUY

Outdoor Coffee Table

0.6 x 0.60 x 0.45 ม.

ออกแบบให้มีรูปทรงทันสมัย โฉบเฉี่ยวสายตา ทั้งพื้น-เสา การเข้าไม้ ดูเรียบ เฉียบด้วยงานทำมือ พื้นชั้นล่างดูโปร่งโล่งสบาย แต่มีความแข็งแกร่ง สามารถจัดวางนอกระเบียง หรือมุมแคบๆในห้องได้อย่างลงตัว และทันสมับทุกเวลาที่ได้มอง

BUY